Category Archives: Love

The ‘Ideal Couple Award’ Goes To….

Bilang estudyante sa kolehiyo, masasabi ko na napaka-idealistic ko. Hindi man ako naka-enroll sa isang bonggang unibersidad sa Maynila, hindi ako nagpatinag. Aba, kailangan mas maging palaban ako para makaangat sa buhay! Hindi ako masyadong pala-aral, pero gusto ko na habang maaga ay ma-expose na ako sa realidad ng tinatawag na ‘corporate world’. Bilang kamamamatay lang ng tatay ko at sadyang matigas ang ulo ko, nagtanong ako kung pwede na akong mag-OJT sa school.

The ideal couple back in college (2005)

The ideal couple back in college (2005)

Bago ko ilahad ang OJT story ko, iku-kwento ko muna ang ilan sa mga extra-curricular activities na pinag-kaabalahan ko noon. Una na r’yan ang LNU Dance Troupe. Isang taon lang ako tumagal dahil sa samu’t saring dahilan. Isa na rin sa rason kung bakit ako umalis ay ang pakikipag-kaibigan ko sa mga opisyal ng Student Government namin. Natutuwa ako kasi kahit na busy sila sa kani-kanilang kurso, nabibigyan nila ng oras at sapat na atensyon ang mga hinaing ng kapwa estudyante. Oo, gusto ko maging officer din sa Student Government ng Unibersidad namin. Sama ako ng sama sa kanila hanggang sa tawagin na akong saling-pusa. Meow.

 

Isa sa mga nakilala kong lider sa aming unibersidad ay si Ate Milagros. Kung tama ang pagkakatanda ko, siya ang sekretarya ng organisasyon. Kumukuha siya ng kursong Education at tuwing nakikita ko siya, palagi siyang busy. Either nagbabasa siya ng libro o nagtatayp sa kompyuter. Ang sipag!

Isang araw, nagkaroon kami ng bonding moment. Nandoon ako sa opisina nila. Imbes na tumambay kung saan at gumawa ng kalokohan, pinili kong ipagsiksikan ang sarili ko sa opisina nila. Napag-usapan namin ang usaping love life.

Ate, may boyfriend ka na?

Continue reading

Let There Be Love!

Christina Aguilera just released a simple yet heartfelt music video for the song ‘Let There Be Love’. The song automatically gives me good vibes! I don’t know why it took her so long to release it as a single, but better late than never!

Christina Aguilera is not the main point of this post, but I'm spreading the LOVE!

Christina Aguilera is not the main point of this post, but I’m spreading the LOVE!

Anyway, this post is not really about Christina Aguilera (although I am planning to write one soon). I want to write this quick post while I have the momentum to do so.

I feel happy and blessed with all the love and appreciation I’ve been receiving especially from my family. It feels great to get daily hugs from my mom and my brother. I know that my father is watching over us. I can also sense that he is proud of what we’ve become.

Continue reading

Homecoming Jitters – Random Thoughts and Realizations

Three months in England. Wow. Is that for real? Yes, I am on my way to my third month in England and sadly, I am scheduled to leave soon. I am having mixed emotions right now. Remember my blog entry about my travel jitters prior to my trip here? Ironically, I am going through the same thing. Now I call it ‘Homecoming Jitters’.

Wishful Thinking

Some of my mom’s friends told me that I should not go here in United Kingdom on a Winter because of the weather. Guess what? They were right! My body is not used to the very, very, very cold weather and I needed to adjust asap. Now I know that Gloves, Boots, Scarfs and Warmers are not being used for fashion purposes only. It is a necessity. It is not even enough to keep your body warm especially last December. I ended up getting colds after playing with the snow when I was in Cardiff, Wales. I literally rolled on the snowed floor in a public park. That resulted to my home arrest for two weeks.

Continue reading