Tag Archives: weddings

5 Ways To Save On Your Wedding Costs

While most of us are used to the idea that weddings are costly, this does not have to become a fact of life. Breaking the bank for your wedding and throwing an awesome shindig is great, until you realize that you’ve spent your disposable income for the next several years. Consider using Picture Blast for hiring a photo booth in London. By listening to these helpful tips, you can save a bundle on your wedding.

Photo Credit: Pep.PH

  1. Ask For Cash Gifts

This used to be considered crass, but in the modern world, where the husband and wife both work for a living, it is practical. When you ask for cash gifts, it works in the guests’ favor, as you are able to throw a much nicer wedding party for them to enjoy themselves at. It’s a win/win, as couples get to have the wedding of their dreams, guests have a ball, and the happy couple is not left with a crippling debt to deal with.

  1. Define Your Budget

Throwing caution to the wind and getting everything you want is fun, but it’s not fun to be paying off a wedding that took place three years ago. That’s why it is important to clearly define your budget and make sure that every dollar is spent in prudent fashion. Use coupons you can find at Discountrue or other deals services for almost anything from flowers, to clothes to decoration. Make a budget and adhere to it strictly. If you’re guessing as to whether the money is there, this a sign that you need to budget more wisely.

Continue reading

The ‘Ideal Couple Award’ Goes To….

Bilang estudyante sa kolehiyo, masasabi ko na napaka-idealistic ko. Hindi man ako naka-enroll sa isang bonggang unibersidad sa Maynila, hindi ako nagpatinag. Aba, kailangan mas maging palaban ako para makaangat sa buhay! Hindi ako masyadong pala-aral, pero gusto ko na habang maaga ay ma-expose na ako sa realidad ng tinatawag na ‘corporate world’. Bilang kamamamatay lang ng tatay ko at sadyang matigas ang ulo ko, nagtanong ako kung pwede na akong mag-OJT sa school.

The ideal couple back in college (2005)

The ideal couple back in college (2005)

Bago ko ilahad ang OJT story ko, iku-kwento ko muna ang ilan sa mga extra-curricular activities na pinag-kaabalahan ko noon. Una na r’yan ang LNU Dance Troupe. Isang taon lang ako tumagal dahil sa samu’t saring dahilan. Isa na rin sa rason kung bakit ako umalis ay ang pakikipag-kaibigan ko sa mga opisyal ng Student Government namin. Natutuwa ako kasi kahit na busy sila sa kani-kanilang kurso, nabibigyan nila ng oras at sapat na atensyon ang mga hinaing ng kapwa estudyante. Oo, gusto ko maging officer din sa Student Government ng Unibersidad namin. Sama ako ng sama sa kanila hanggang sa tawagin na akong saling-pusa. Meow.

 

Isa sa mga nakilala kong lider sa aming unibersidad ay si Ate Milagros. Kung tama ang pagkakatanda ko, siya ang sekretarya ng organisasyon. Kumukuha siya ng kursong Education at tuwing nakikita ko siya, palagi siyang busy. Either nagbabasa siya ng libro o nagtatayp sa kompyuter. Ang sipag!

Isang araw, nagkaroon kami ng bonding moment. Nandoon ako sa opisina nila. Imbes na tumambay kung saan at gumawa ng kalokohan, pinili kong ipagsiksikan ang sarili ko sa opisina nila. Napag-usapan namin ang usaping love life.

Ate, may boyfriend ka na?

Continue reading