Tag Archives: Philippine Independence Day

Kuro-Kuro sa Araw ng Kalayaan

Ika-labing dalawa na naman ng Hunyo. Paniguradong maglilipana na naman sa daan, dyaryo, tv at internet ang larawan ng pinakamamahal nating bandila. Buong-pagmamalaking iwinawagayway ng ilan sa ating mga kababayan ang simbolo ng demokrasya ng ating bansa.

Carlo makes his own Philippine Flag

Naalala ko noon na paborito ng kapatid kong si Carlo na mangolekta ng Philippine Flag. Sinubukan ko nga siyang bilhan noon ng iba’t ibang klase ng bandila, pero ayaw niya. Interesado lamang siya sa Philippine Flag. ‘Tila makabayan talagang maituturing ang mahal kong kapatid. S’yempre, ito ay aking ikinagagalak. Ibig sabihin ay marunong siyang magpahalaga sa kanyang bayang pinagmulan.
Continue reading